Què és transparència?

La transparència i els criteris de bon govern són eixos fonamentals en el funcionament de totes les institucions públiques i privades. L’entrada en vigor de la “Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern”, suposa un avanç en la regulació normativa d’aquesta matèria. A més, en línia amb les seves disposicions, les entitats privades perceptores d’ajudes o subvencions públiques en quanties determinades estan subjectes al compliment de l’obligació de publicitat activa, conforme a l’article 3 de la citada Llei.
A través del present Portal de Transparència, FERE-CECA compleix amb aquesta obligació de publicitat activa i desitja seguir mostrant el seu compromís total amb la transparència en tots els aspectes del seu funcionament i en el desenvolupament de les seves activitats, com ha realitzat en tot moment. Confiem que el present portal resulti d’utilitat per complir dita objectiva de transparència en la gestió i accés a la informació.

Informació institucional i organitzativa

L’Assemblea és l’òrgan suprem de direcció de FERE-CECA.

Formen part de l’Assemblea Autonòmica amb dret a vot, els superiors majors o representants legítims i els delegats de les entitats afiliades a FERE-CECA en el corresponent àmbit territorial.

La Junta Directiva és l’òrgan de direcció encarregat d’executar el programa d’activitats traçat per l’Assemblea Autonòmica. Està constituïda pel següents càrrecs: presidència, vicepresidència, vocals representants dels centres i entitats membres de FERE-CECA i secretaria autonòmica.

Presidenta

Llúcia Salleras Julià

Seglar Llicenciada en Ciencies Econòmiques i Empresarials per la Universitat de les Illes Balears. Experta en Direcció de centres escolars concertats, per la Universidad Pontificia de Comillas

Breu currículum:

Empleada de banca al Crèdit Balear (1989-1997).

Professora de matemàtiques a ESO en el Col·legi Verge de Monti-sion de Porreres (1997-2005).

Professora de comptabilitat, auditoria, formació i orientació laboral, recursos humans i economia a cicles de FP de grau mitja i superior, i batxillerat a diferents centres d’ensenyament.

Assessora pedagògica i de pastoral d’Escola Catòlica de les Illes Balears (2014 – 2018).

Directora Titular del Col·legi l’Assumpció de Binissalem (2017 –  juny de 2020).

Gerent de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (Des de 2018).

Secretària General d’ECIB (2018 – abril de 2021).

Vicepresidenta

Francisca Jofre Munar

Seglar Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de les Illes Balears.

Experta en Direcció de centres escolars concertats, per la Universidad Pontificia de Comillas.

Breu currículum:

Professora de comerç (1991-1997), economia (1997-2016) i de matemàtiques (1993-actualitat) a ESO i Batxillerat al Col·legi Beat Ramon Llull d’Inca.

Cap d’estudis de secundària al Col·legi Beat Ramon Llull (2008-2016).

Assessora fiscal i comptable a Perello&Parterns (1996-2016).

Directora Titular del Col·legi Beat Ramon Llull (2016 – actualitat).

Secretari Autonòmic

Antoni Vives Reus

Llicenciat en Història per la Universitat de les Illes Balears (1997-2002). Doctor en Història contemporània per la Universitat de les Illes Balears (2005). Premi extraordinari de doctorat (2005). Doctor en Estudis Culturals Mediterranis per la Universitat Rovira i Virgili (2010).

Breu currículum:

Professor de Ciències Socials i Llengua Catalana de la ESO del Col·legi Sant Vicenç de Paül de Cas Capiscol de Palma (des de 2006).

Cap d’Estudis d’Educació Secundària del Col·legi Sant Vicenç de Paül de Cas Capiscol (2010-2013).

Director del Col·legi Sant Vicenç de Paül de Cas Capiscol (des del 2013).

Professor dels estudis universitaris d’Educació del CESAG (Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez) – Universitat Pontificia de Comillas (des del 2010).

DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) (2016).

Investigador col·laborador de l’IRIE (Institut de Recerca i Innovació Educativa) de la Universitat de les Illes Balears (des de 2017).

Representant d’Escola Catòlica de les Illes Balears a la Cambra de Comerç de Mallorca (des de 2018).

Vocals

  • Margalida Barceló Tomàs
  • Guillem Crespí Sastre
  • Joana M. Cunill Lladó
  • M. Dolors García-Carpintero López-Astilleros
  • José Julian Villar Lecumberri
  • Begoña Serna Inchaurbe
  • Jorge Díaz Pérez (Rep. centres de Menorca)
  • Margalida Moyà Pons

Informació econòmica y pressupostària

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante