D’acord amb els Estatuts de FERE-CECA i Educació i Gestió i com a resultat d’una serena i participada reflexió, estableix la següent declaració institucional de la seva missió, visió i valors:

La Nostra Missió

mision_2-2

Enfortir a l’escola catòlica i ajudar a les entitats titulars i els seus centres a desenvolupar des de la seva identitat el seu paper evangelitzador i educatiu.

La Nostra Visió

ECIB aspira a:

 • Ser referent principal dins el món educatiu de les Illes Balears.
 • Exercir un lideratge clar amb les entitats titulars i els centres associats.
 • Respondre amb solvència als reptes de cada moment i anticipar-se als canvis futurs.
 • Contribuir a l’excel·lència educativa i pastoral dels centres.
 • Generar un sentiment de pertinença de les entitats titulars.
 • Exercir un paper fonamental en la tasca evangelitzadora de l’Església en un clima de mútua confiança.
Vision

Els Nostres Valors

Valores
 • L’obertura a la transcendència i l’interès per les relacions entre la fe i la cultura.
 • La transparència en la gestió i el respecte als principis ètics i legals.
 • La responsabilitat professional, laboral i social.
 • La disposició al diàleg com a mitjà de participació i solució dels conflictes.
 • La cerca permanent de la innovació i de la millora contínua.
 • La implicació en el projecte comú i el sentit d’equip.
 • La cura per la sostenibilitat econòmica i mediambiental.
 • L’atenció especial a les institucions, centres i alumnes més necessitats.
 • L’obertura i cooperació amb altres realitats educatives.
 • El sentit de pertinença eclesial.
 • Un estil d’organització i de treball que posi a les persones al centre.

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante