57 Neix la Federació Espanyola de Religiosos de la Ensenyança (FERE) 1962 FERE s'incorpora a la OIEC 1968 L'organització s'adhereix a la ASEREP Association Européene de Recherches et d´Echanges Pédagogiques 70 Per primer cop a Espanya una llei possibilita subvencions a escoles d'iniciatives socials 1974 FERE pasa a formar part del Comitè Europeu de la Ensenyança Catòlica (CEEC) 1976 S'inicia una reflexió, a iniciativa de FERE, sobre la singularitat dels centres religiosos 79 FERE comença a col·laborar amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional 80 Es possibilita per llei que els centres escolars puguin tenir "ideari" 1981 FERE Guinea obté l'Ordre del Mèrit Civil 1985 El Govern socialista estableix el sistema de concertació de l'ensenyament 1986 El 99% dels centres de FERE subscriuen els concerts educatius 1987 FERE participa en la creació de Pla Alfa, empresa de desenvolupament i assistència TIC per a centres i institucions 1988 Neix el Consell Europeu d'Associacions Nacionals d'Escoles Independents (ECNAIS) i FERE s'incorpora 1989 FERE constitueix una nova patronal de centres catòlics: Educació i Gestió (EiG) 90 La LOGSE amplia la gratuïtat de l'ensenyament fins als 16 anys 1991 Es reconeix el dret d'Educació i Gestió (EiG) a estar present en la negociació del Conveni Col·lectiu del sector 1992 Per a evitar el tancament de centres de congregacions FERE crea la Fundació Educació Catòlica 1993 Es dissenya un programa propi de Prevenció de Tutories per als centres de la institució 1994 Educació i Gestió aconsegueix que se signi el I Conveni d'Ensenyament Concertat 1995 FERE passa a formar part de la Federació de ONGD de la Comunitat de Madrid 1996 Per a integrar a les Escoles de Magisteri es funda l'Associació de Centres Universitaris de Magisteri (ACUM) 1997 FERE i EiG se sumen a la signatura de la Declaració conjunta a favor de l'Educació juntament amb altres 16 organitzacions 1998 S'anuncia la concertació de l'Educació Infantil, una demanda de molts pares 99 Educació i Gestió posa en marxa el Pla de Formació per a Directius 2000 S'aprova la creació d'un Model de Gestió de qualitat propi: "Edugés" 2001 L'organització s'incorpora a la ONGD de La Rioja 04 Per integrar a titulars de centres catòlics neix FERE-CECA (Federació Espanyola de Religiosos d'Ensenyament-Titulars de centres Catòlics) 2005 FERE-CECA i EiG treballaran a partir de llavors en unió funcional sota la marca Escoles Catòliques 2007 Es concedeix la Corbata de l'Ordre Civil d'Alfonso X el Sabio a FERE-CECA per la seva labor educativa 2010 Escoles Catòliques lidera el moviment "Per la innovació educativa" 2013 FERE-CECA rep el Segell de "ONGD Avaluada" de Transparència i Bon Govern 2014 La seu nacional renova les seves instal·lacions per aprofitar millor els espais i facilitar el treball en equip 15 Es presenta la "Plataforma Concertats" en la qual participen Escoles Catòliques, CECE, COFAPA i CONCAPA 2016 Escoles Catòliques rep la certificació ISO 9001 com a institució acreditada en la formació contínua 2017 FERE compleix 60 anys

Si bé la història més recent d’Ecuelas Católicas parteix de la meitat del segle XX, podríem afirmar que l’inici es remunta a la fundació del primer col·legi catòlic, el Col·legi Imperial Sant Vicent Ferrer, fundat l’any 1410. Segles de tradició, història i experiència que converteixen a tots i cada un dels 2.008 centres educatius catòlics als quals representa Ecuelas Católicas a “experts en educació”. Escoles que saben educar i que s’han compromès amb l’educació de moltes generacions.

Creiem en l'educació

El propòsit de la institució ha estat sempre conjuminar esforços per fer possible una visió del món nascuda del missatge cristià; acompanyar als centres i als seus titulars en la seva tasca educativa; i exercir una labor de vertebració nacional, de representació institucional i empresarial, de promoció de la identitat catòlica dels centres i de formació dels seus directius i professors. I tot això perquè creiem a l’educació, creiem en la llibertat d’ensenyament i a l’escola concertada com a benefici per al conjunt del sistema educatiu i garantia d’igualtat en oportunitats.

Escoles innovadores

Escuelas Católicas treballa per a fer realitat la missió evangelitzadora de l’escola catòlica i per a impulsar escoles obertes, innovadores i integradores. Tradició i innovació s’uneixen mogudes per la “passió per educar” de l’escola catòlica a Espanya.

Fites destacades

1957

El 10 d’abril comença la història amb la creació de la Federació Espanyola de Religiosos d’Ensenyament (FERE), successora de la Federació d’Amics de l’Ensenyament (FAE) creada en 1930 per defensar als centres catòlics en els anys difícils de la II República espanyola.

1957
1979

1979

FERE acudeix a la trucada realitzada pels Governs d’Espanya i Guinea Equatorial per recolzar el desenvolupament del sistema educatiu ecuatoguineà. Des de llavors col·labora amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional en aquesta tasca.

1981

El Rei Juan Carlos concedeix l’Encomanda al Mèrit Civil al grup FERE que treballa a Guinea Equatorial en agraïment a la cooperació que els religiosos espanyols realitzaven al país. El lliurament va tenir lloc en el Ministeri d’Afers Exteriors, el 15 de gener de 1982, i va ser presidit pel sotssecretari del Ministeri, Joaquín Ortega.

1981

1986

FERE pren la decisió de deixar llibertat als seus membres per a la subscripció, o no, dels concerts educatius, encara que recomana fer-ho en atenció a criteris evangèlics, socials i de comunió eclesial. Com a conseqüència, el 99% dels centres de FERE van subscriure els concerts educatius.

1988

1988

S’acorda, després d’una reflexió sobre els aspectes empresarials dels centres d’institucions religioses, la creació d’una nova patronal de centres catòlics interrelacionada amb FERE i denominada “Educació i Gestió”. Aquest any neix el Consell Europeu d’Associacions Nacionals d’Escoles Independents (ECNAIS), en el qual FERE hi participarà des de llavors.

1989

El 24 de juny es constitueix la Confederació de Centres Educació i Gestió per representar als centres educatius en el seu vessant empresarial. Avui és la patronal majoritària en l’ensenyament privat concertat.

D’altra banda, FERE s’incorpora al Consell General de l’Educació Catòlica i a la Coordinadora de ONGD d’Espanya (CONGDE).

1989
1994

1994

Després de sis anys de negociació EiG aconsegueix que es firmi el I Conveni d’Ensenyament Concertat, elaborat a partir de les propostes dels centres concertats de l’organització. Va ser un dels vuit convenis més importants a Espanya pel nombre d’empreses i treballadors als quals afectava. Es constitueix, a més, l’Organització Nacional de l’Esport Escolar Eusebio Millán (EMDE), amb reconeixement oficial del Consell Superior d’Esports.

2005

El 30 de maig es realitza la unió funcional de FERE-CECA i la patronal EiG sota la marca “Escuelas Católicas” (EC). Des de llavors EC està cridada a unir i a servir a tots els titulars de centres catòlics amb una vocació oberta i integradora.

2007

El 12 d’abril FERE-CECA rep la Corbata de la “Orden Civil de Alfonso X el Sabio”, en reconeixement per un servei destacat en benefici de la societat a través de la seva tasca en el camp de l’educació. L’11 de juny representants de FERE-CECA són rebuts en audiència reial amb motiu del 50è aniversari de la institució. FERE-CECA és qualificada per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) com a especialista en el sector de l’educació.

2007
2010

2010

“Escuelas Católicas” lidera el moviment “Per la innovació educativa”, protagonitzat per una àmplia comunitat d’institucions i docents de tota Espanya amb l’objectiu de compartir experiències, comunicar èxits, dissenyar projectes i generar recursos per crear una xarxa d’escoles innovadores.

2015

“Escuelas Católicas”, juntament amb CECE, COFAPA i CONCAPA, presenten la “Plataforma Concertados”, amb la qual pretenen explicar a la societat la naturalesa de l’ensenyament concertat i defensar una educació que garanteixi la llibertat, l’equitat i la qualitat.

2015

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante