Si bé la història més recent d’Ecuelas Católicas parteix de la meitat del segle XX, podríem afirmar que l’inici es remunta a la fundació del primer col·legi catòlic, el Col·legi Imperial Sant Vicent Ferrer, fundat l’any 1410. Segles de tradició, història i experiència que converteixen a tots i cada un dels 2.008 centres educatius catòlics als quals representa Ecuelas Católicas a “experts en educació”. Escoles que saben educar i que s’han compromès amb l’educació de moltes generacions.

Creiem en l'educació

El propòsit de la institució ha estat sempre conjuminar esforços per fer possible una visió del món nascuda del missatge cristià; acompanyar als centres i als seus titulars en la seva tasca educativa; i exercir una labor de vertebració nacional, de representació institucional i empresarial, de promoció de la identitat catòlica dels centres i de formació dels seus directius i professors. I tot això perquè creiem a l’educació, creiem en la llibertat d’ensenyament i a l’escola concertada com a benefici per al conjunt del sistema educatiu i garantia d’igualtat en oportunitats.

Escoles innovadores

Escuelas Católicas treballa per a fer realitat la missió evangelitzadora de l’escola catòlica i per a impulsar escoles obertes, innovadores i integradores. Tradició i innovació s’uneixen mogudes per la “passió per educar” de l’escola catòlica a Espanya.

Fites destacades

1957

El 10 d’abril comença la història amb la creació de la Federació Espanyola de Religiosos d’Ensenyament (FERE), successora de la Federació d’Amics de l’Ensenyament (FAE) creada en 1930 per defensar als centres catòlics en els anys difícils de la II República espanyola.

1957
1979

1979

FERE acudeix a la trucada realitzada pels Governs d’Espanya i Guinea Equatorial per recolzar el desenvolupament del sistema educatiu ecuatoguineà. Des de llavors col·labora amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional en aquesta tasca.

1981

El Rei Juan Carlos concedeix l’Encomanda al Mèrit Civil al grup FERE que treballa a Guinea Equatorial en agraïment a la cooperació que els religiosos espanyols realitzaven al país. El lliurament va tenir lloc en el Ministeri d’Afers Exteriors, el 15 de gener de 1982, i va ser presidit pel sotssecretari del Ministeri, Joaquín Ortega.

1981

1986

FERE pren la decisió de deixar llibertat als seus membres per a la subscripció, o no, dels concerts educatius, encara que recomana fer-ho en atenció a criteris evangèlics, socials i de comunió eclesial. Com a conseqüència, el 99% dels centres de FERE van subscriure els concerts educatius.

1988

1988

S’acorda, després d’una reflexió sobre els aspectes empresarials dels centres d’institucions religioses, la creació d’una nova patronal de centres catòlics interrelacionada amb FERE i denominada “Educació i Gestió”. Aquest any neix el Consell Europeu d’Associacions Nacionals d’Escoles Independents (ECNAIS), en el qual FERE hi participarà des de llavors.

1989

El 24 de juny es constitueix la Confederació de Centres Educació i Gestió per representar als centres educatius en el seu vessant empresarial. Avui és la patronal majoritària en l’ensenyament privat concertat.

D’altra banda, FERE s’incorpora al Consell General de l’Educació Catòlica i a la Coordinadora de ONGD d’Espanya (CONGDE).

1989
1994

1994

Després de sis anys de negociació EiG aconsegueix que es firmi el I Conveni d’Ensenyament Concertat, elaborat a partir de les propostes dels centres concertats de l’organització. Va ser un dels vuit convenis més importants a Espanya pel nombre d’empreses i treballadors als quals afectava. Es constitueix, a més, l’Organització Nacional de l’Esport Escolar Eusebio Millán (EMDE), amb reconeixement oficial del Consell Superior d’Esports.

2005

El 30 de maig es realitza la unió funcional de FERE-CECA i la patronal EiG sota la marca “Escuelas Católicas” (EC). Des de llavors EC està cridada a unir i a servir a tots els titulars de centres catòlics amb una vocació oberta i integradora.

2007

El 12 d’abril FERE-CECA rep la Corbata de la “Orden Civil de Alfonso X el Sabio”, en reconeixement per un servei destacat en benefici de la societat a través de la seva tasca en el camp de l’educació. L’11 de juny representants de FERE-CECA són rebuts en audiència reial amb motiu del 50è aniversari de la institució. FERE-CECA és qualificada per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) com a especialista en el sector de l’educació.

2007
2010

2010

“Escuelas Católicas” lidera el moviment “Per la innovació educativa”, protagonitzat per una àmplia comunitat d’institucions i docents de tota Espanya amb l’objectiu de compartir experiències, comunicar èxits, dissenyar projectes i generar recursos per crear una xarxa d’escoles innovadores.

2015

“Escuelas Católicas”, juntament amb CECE, COFAPA i CONCAPA, presenten la “Plataforma Concertados”, amb la qual pretenen explicar a la societat la naturalesa de l’ensenyament concertat i defensar una educació que garanteixi la llibertat, l’equitat i la qualitat.

2015

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante