ESCUELAS CATÓLICAS

FERE-CECA
C.I.F.: R2800244B
CONFEDERACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN Y GESTIÓN
C.I.F.: G79217618
Direcció: c/ Hacienda de Pavones 5, 28030, Madrid
TLF: 913288000/ Fax: 913288001
Direcció electrònica: dpd@ferececa.es / dpd@eyg.es

A) Dades de centres associats:

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, enviar informació sobre els serveis, activitats i esdeveniments d’interès d’ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ), la seva publicació en el Directori de centres i el seu tractament per a estudis desenvolupats per les referides entitats.

En definitiva, tractem aquestes dades per a:

Poder contactar amb vosaltres
Atendre, tramitar i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos
Gestionar les tasques bàsiques d’administració
Mantenir-vos informats, bé per mitjans electrònics o mitjançant enviaments postals, de qualsevol informació que pogués resultar del vostre interès
Anàlisis estadístiques de visites a la Web i comportaments dels seus usuaris en la mateixa
Gestionar la vostra participació en els cursos de formació organitzats per ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ)
Gestionar adequadament la navegació a través del present lloc web
L’exercici o la defensa de les reclamacions de qualsevol tipus.
B) Dades de subscriptors:

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació amb els subscriptors, així com per a informar-los de les activitats, serveis i campanyes d’ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ), enviar-los informació periòdica de la nostra activitat i de l’impacte del nostre treball, així com invitacions a esdeveniments i conferències.

C) Dades de contacte:

Tractem les dades recollides a través del formulari de contacte per a la gestió de les consultes dirigides els nostres departaments i serveis.

E) Dades d’assistents a cursos:

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, així com per a enviar informació sobre els serveis, activitats formatives i esdeveniments d’interès d’ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ).

F) Dades de ponents i col·laboradors:

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, complir amb les obligacions legals, i enviar informació sobre els serveis, activitats formatives i esdeveniments d’interès d’ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ).

A) Informació que vosaltres ens faciliteu:

Recaptem les dades personals que vosaltres ens faciliteu a través de la nostra web, mitjançant formularis o camps a completar, inscripció en nostra newsletter o a través del correu electrònic.

En el moment de recollida sereu informats de la nostra Política de protecció de dades.

B) Informació que recaptem de les vostres visites a la nostra web:

Recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten la nostra web, ja sigui perquè vosaltres ens faciliteu aquesta informació de forma activa o perquè us trobeu simplement navegant en la nostra web. Aquesta informació es recapta a través de cookies (per a més informació podeu consultar la Política de cookies)

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura en què els necessitem, a fi de poder utilitzar-los segons la finalitat per la qual van ser recaptats i segons la base jurídica del tractament dels mateixos d’acord amb la legislació aplicable.

Mantindrem les vostres dades personals mentre existeixi una relació amb ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ) o mentre no exerciu el vostre dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament d’aquests. En aquests casos, bloquejarem les vostres dades, sense donar-los cap ús, mentre puguin ser necessaris per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

Respecte a aquelles dades personals que ja no siguin necessaris, el seu accés quedarà limitat al compliment d’obligacions estrictament legals o bé es destruiran de forma segura.

La base legal per al tractament de les vostres dades personals és la següent:

Per compliment de la relació amb els associats a ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ).
Pel compliment de diferents obligacions legals.
Per interès legítim, per exemple per motius de seguretat, gestionar consultes o sol·licituds.
Amb el vostre consentiment, per a l’enviament d’informació sobre ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ).
L’oferta de serveis està basada en el consentiment que se us sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte o la relació existent entre les parts.

Les dades personals es comunicaran, quan sigui necessari, a altres organitzacions per a finalitats administratives internes.

ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ) comunica les dades personals a prestadors de serveis que puguin actuar com a encarregats de tractament de dades. Aquestes terceres empreses només tenen accés a les dades personals necessàries per a dur a terme el servei. Se’ls exigeix que mantinguin la confidencialitat sobre la informació personal, i no poden utilitzar-la de cap altra forma que aquella que els hem sol·licitat.

ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ), amb la finalitat d’elaborar estadístiques, podrà proporcionar certa informació sobre l’usuari de forma dissociada a tercers, incloent entre aquests als seus anunciants.

A) Quins drets us emparen en relació al tractament de les vostres dades?

Dret a sol·licitar l’accés a les vostres dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Accés/rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a l’execució del contracte.
Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ) deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o en l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals. Igualment, l’interessat té dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar-lo significativament.
Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, o sol·licitar que els hi enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
B) Quan respondrem a la vostra sol·licitud?

Respondrem a les peticions com més aviat millor i, en tot cas, en el termini de 15 dies des de la recepció de la vostra sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres 15 dies en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

C) L’interessat té dret a retirar el seu consentiment?

L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de les seves subscripcions o aportació de dades.

D) On ha de dirigir-se l’interessat per a l’exercici els seus drets?

Per a l’exercici dels vostres drets, podreu remetre carta amb totes les vostres dades, incloent fotocòpia de DNI/CIF o passaport i indicació del dret que s’exerceix dirigint-se a ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ), C/ Hisenda de Pavons, núm. 5, Madrid 28030, o a través del correu electrònic dpd@ferececa.es / dpd@eyg.es

E) Teniu dret a reclamar?

Quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, teniu dret a presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ) adopta i actualitza les seves mesures de seguretat organitzatives i tècniques amb la finalitat que el tractament de dades personals que realitza sigui conforme als requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacionals i europea.

El codi font, els dissenys gràfics, imatges, fotografies, sons, animacions, programari, textos, així com la informació i, en definitiva, els elements continguts en la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor d’ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ).

En tot cas, l’usuari podrà visualitzar-los i utilitzar-los per a ús personal, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials i, en conseqüència, no està permesa la reproducció i/o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, etc., sense el permís previ i per escrit del titular. Quan s’autoritzi la reproducció haurà d’indicar-se la procedència.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, us informem que les adreces de correu electrònic podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació de la nostra organització.

Si no desitgeu rebre informació o voleu revocar el consentiment atorgat per al tractament de les vostres dades, preguem el feu de la forma a dalt indicada o dirigint-vos a la següent adreça de correu electrònic: dpd@ferececa.es / dpd@eyg.es

ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ) es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació d’aquesta Política serà publicada en el lloc web.

ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ) utilitza Cookies pròpies de sessió amb l’única finalitat de facilitar als usuaris la navegació en la pàgina Web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen.

Per tant no s’utilitzen cookies per a recollir informació dels usuaris, ni es registren les adreces IP d’accés.

El portal web titularitat d’ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ) conté enllaços a llocs web de tercers. En accedir a tals llocs web vosaltres podeu decidir si accepteu les seves polítiques de privacitat i de cookies des de les opcions de configuració del seu navegador.

ESCOLES CATÒLIQUES (FERE-CECA I EDUCACIÓ I GESTIÓ), amb l’única finalitat de millorar el servei, analitza el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització.

Última actualització: 29 de maig de 2018

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante