Escola Catòlica fixa postura amb relació a la lliure elecció de llengua vehicular en l’ensenyament.

29/10/2023

La patronal majoritària de l’ensenyament privat concertat fa una crida a la prudència i al respecte als drets dels titulars dels centres a establir el seu propi projecte educatiu i lingüístic, sense imposicions.

Rere l’allau d’informacions, sovint contradictòries, al voltant de l’exigència del grup parlamentari de Vox al Govern per tal que reconegui amb caràcter general el dret de les famílies a triar la llengua vehicular en què s’imparteixin les matèries en el nostre sistema educatiu, Escola Catòlica vol efectuar les següents puntualitzacions:

1- Tota regulació que faci referència a les llengües oficials de la nostra comunitat autònoma ha de respectar el marc legal vigent, nascut del consens de totes les forces polítiques i socials, conformat per l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística. Allò que es va acordar de forma consensuada sols pot esser modificat de la mateixa forma.

2- Pel que fa a l’àmbit escolar, qualsevol regulació que imposas a l’escola privada -concertada o no concertada- un determinat projecte lingüístic de centre o PLC -que forma part inherent i imprescindible del seu projecte educatiu-, suposaria una invasió del dret fonamental del titular del respectiu centre a fixar i conformar aquest projecte, dret reconegut per l’article 121.6 de la Llei Orgànica d’Educació i derivat de la llibertat d’ensenyança que proclama la Constitució Espanyola.

3- Les famílies ostenten el dret fonamental a escollir escola -pública o privada- per als seus fills, d’acord amb l’article 27 de la Constitució, l’article 4.1.b) de la LODE, i multitud de tractats internacionals vigents a Espanya.

4- El dret a escollir escola en igualtat de condicions no comprèn, en cap cas, el dret a imposar a l’escola escollida un determinat projecte educatiu i, per tant, tampoc, un concret model lingüístic. És el titular del centre l’únic que pot disposar de la seva oferta educativa.

5- ECIB respecta a aquelles famílies que pretenen que la llengua castellana tengui una major presència vehicular en l’ensenyament dels seus fills. Ara bé, aquest dret s’ha d’exercir escollint aquell centre el projecte lingüístic del qual més s’acosti a la voluntat de la família i, en cap cas, forçant al centre a modificar l’oferta educativa disposada pel seu titular.

6- Els 83 centres educatius d’ECIB ofereixen, en tot el territori de les Illes Balears, una oferta variada de diferents projectes lingüístics, allà on la proporció de les dues llengües oficials com a vehiculars de l’ensenyament és així mateix, molt diversa. Per aquest motiu, qualsevol família que vulgui escollir l’escola concertada catòlica podrà trobar una oferta adequada a les seves demandes.

7- Finalment, ECIB vol manifestar que rebutja l’establiment de qualsevol sistema de segregació escolar per raó de l’idioma, model que ens conduiria a una major divisió social i, així mateix, rebutja aquelles propostes que siguin contràries o qüestionin el procés de normalització de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, d’acord amb el nostre Estatut d’Autonomia.

ECIB confia en la prudència demostrada pel conseller d’Educació, Sr. Antoni Vera, i fa una crida al diàleg i al consens.

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante