Inauguració del curs escolar 2023-2024 i presentació del balanç actual dels centres d’ECIB.

23/10/2023

Aprofitant que enguany celebram a la nostra comunitat els 20 anys de la unió funcional de FERE-Illes Balears (Federació Espanyola de Religiosos de l’Ensenyament) i la patronal EiG (Associació Autonòmica Educació i Gestió) que va donar lloc al naixement d’Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB) l’any 2003, volem fer valdre la feina feta dels nostres 83 centres. Per això, avui encetam una nova iniciativa en forma d’acte inaugural del curs amb la intenció que es consolidi any rere any.

Des d’Escola Catòlica tenim el convenciment que l’Administració Pública té assignada una missió essencial, la de garantir la igualtat i la llibertat de tot els ciutadans en l’accés a un servei d’interès general com l’Educació, i amb aquesta premissa hem fet, feim i seguirem fent feina.

L’anàlisi de la realitat actual dels nostres centres, ens permet arribar a les següents conclusions:

  • ECIB representa 83 centres educatius catòlics repartits en les 4 illes, amb 1.534 aules que acullen 38.614 alumnes. Aquest curs escolar, a més, la matrícula de nous alumnes de 4t d’Educació Infantil (3 anys), s’ha incrementat en més de 200 noves inscripcions, en un context d’acusada disminució de la natalitat.
  • Les nostres escoles tenen una caràcter propi consolidat. La nostra principal premissa és la formació integral de la persona. Vivim els valors de l’humanisme cristià, i prova d’això són les més de 300 campanyes de solidaritat que s’organitzen al llarg de cada curs a les nostres escoles, i que 36 dels nostres centres duen endavant projectes d’Aprenentatge i Servei (APS).
  • Som, a més, centres que apostam per la inclusió, amb 4 aules UEECO, 15 aules ASCE i 38 aules d’Educació Especial.
  • Atenem la diversitat. Els centres d’ECIB atenen un elevat percentatge d’alumnat NESE (alumnat amb necessitat de suport educatiu), prova d’això és que 42 dels nostres centres atenen entre un 20 i un 40 % d’alumnat amb aquestes característiques, i fins i tot 3 centres superen aquest percentatge. Una part molt important d’aquest alumnat NESE és, a més, de Necessitats Educatives Especials (NEE).
  • El percentatge d’alumnat estranger a les nostres aules és, així mateix, molt elevat, superant el 40% en alguns casos. De les 85 nacionalitats que tenen presència a les nostres escoles, les més nombroses són la marroquina, l’argentina, la romanesa, la veneçolana, l’alemanya i la xinesa, entre d’altres.
  • Tenim cura de la conciliació familiar i de les dificultats de les nostres famílies. Per això, són molt importats els ajuts de menjador escolar per motius socioeconòmics que reben els nostres alumnes de la Conselleria d’Educació i Universitats. Enguany, seguint la tònica d’anys passats, més del 43% d’aquests ajuts s’han concedit a famílies de centres concertats, centres que tenen escolaritzats un 29% de l’alumnat de les Illes Balears. Per tant, en termes percentuals, es demostra que atenem a les famílies més desafavorides. Els centres privats sostinguts amb fons públics són la garantia que qualsevol família, independentment del seu nivell socioeconòmic, pugui elegir una educació de qualitat compartint un projecte educatiu confessional.
  • No obstant això, per tal d’assolir la igualtat efectiva de les nostres famílies amb relació a les de l’escola pública, tenim una demanda pendent: el transport escolar gratuït per al nostre alumnat, per tal que pugui compartir-lo amb l’alumnat de la xarxa pública, optimitzant els recursos. Aquesta petició ja s’ha fet arribar a l’Administració i el conseller ha manifestat la seva disposició favorable.
  • La ràtio mitjana alumne/professor als centres d’ECIB és d’11’52, mentre que la de l’escola pública és de sols 9’2. Això suposa un dèficit de 132 docents en els 83 centres d’ECIB per poder prestar aquest servei essencial en igualtat de condicions per a totes les famílies dels centres sostinguts amb fons públics.

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante