Gestió de la Bonificació de Cursos a través de FUNDAE

Totes les empreses, en cotitzar per la contingència de Formació Professional a la Seguretat Social, tenen dret a disposar d’un crèdit de formació contínua. Aquest crèdit és la quantitat de què disposa l’empresa per a finançar, a través de les bonificacions a les quotes de la Seguretat Social, les accions de formació contínua que desenvolupin per als seus treballadors al llarg de l’any natural corresponent.

Es tracta a més, d’un crèdit anual acumulable a anys posteriors sota certes circumstàncies. Escoles Catòliques de les Illes Balears, a través de FERE-CECA Nacional, com a Entitat Organitzadora i Gestora d’aquesta formació, presta aquest servei a tots els seus centres associats.

Condicions i Terminis

Màxim 30 participants per grup, mínim 10 assalariats que finalitzin (assistència al 80% de les hores impartides).
Mínim de 2 hores de durada per a l’acció formativa. Les hores dels cursos han de ser completes, per exemple no valen cursos de 6 hores i mitja.
Sol·licitar el curs en l’aplicació almenys 15 dies abans de l’inici.
Modificar el nombre de participants: almenys 3 dies abans de l’inici.
Durant el 1er trimestre les formacions han de finalitzar abans de la primera setmana de desembre (amb el compromís del centre d’enviar la documentació en finalitzar. En cas contrari, no es garanteix el tancament en termini i per tant, la seva bonificació).
Durant el mes de gener, les formacions no poden començar fins a 2 setmanes després d’haver reiniciat les classes, per tal de tenir temps de donar d’alta els cursos.

Procediment

Tots els cursos i les seves dades han de ser comunicats a FUNDAE amb un mínim de 15 dies d’antelació al començament del curs.

Per a realitzar aquest tràmit poseu-vos en contacte amb pedagogica@ecib.info.

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante