Curs 2023/2024

Programa de Compliment Normatiu (COMPLIANCE)

15 de maig de 2024.

Horari: de 10.00 a 14.00 hores.

Data límit d’inscripció: 10 de maig.

Matrícula: bonificable a través de FUNDAE (o parcialment bonificada, segons el nombre de participants de la jornada).

Destinataris: Titulars i Equips Directius. 

OBJECTIU:

Introducció a un Programa de Compliment Normatiu per a centres educatius, com a proposta integral, més enllà de la “compliance” penal, com a instrument d’implantació de la cultura de compliment, remissió de riscos, generació d’ambients segurs i garantia de l’ideari i concreció de la missió educativa de la institució.

CONTINGUTS:

  1. Introducció a un Programa de Compliment Normatiu per a centres educatius i institucions titulars de centres.
  2. La responsabilitat penal de les persones jurídiques. Tipus i risc penal per a centres educatius.
  3. Organigrama i estructura de govern real del col·legi i la institució.
  4. Normes pròpies de compliment normatiu en un centre educatiu (RRI, codi de conducta,…). La normativa interna.

Escola Catòlica de les Illes Balears
Gremi Passamaners 5, 3r-2a Palma
07009 Palma.

INSCRIPCIÓ

LA DIRECCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU ENS HA DE FER ARRIBAR LES DADES DELS DOCENTS QUE S’HAGIN D’INSCRIURE A LA FORMACIÓ, UTILITZANT EL SEGÜENT DOCUMENT.

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante