Per acompanyar primer cal practicar la cura d’un mateix i l’autocompassió. En aquest taller prendreu consciència de la necessitat de cuidar-nos a nosaltres mateixos com a factor important per a l’autogestió emocional i us endureu un recull d’ eines per a l’ autogestió.

Tallerista: Elena Manrique.

L’equip docent d’una organització educativa ocupa un lloc clau en la construcció d’un centre compromès amb l’aprenentatge, amb el desenvolupament professional i la innovació. La coordinació i l ‘ esforç de les persones per obtenir objectius comuns i la seva implicació en els processos de canvi de la cultura organitzacional estan íntimament relacionades amb els llaços interpersonals sans i una adequada cohesió de l’ equip. Amb aquest taller practicareu algunes dinàmiques que us poden ser útils per aconseguir aquesta cohesió.  

Tallerista: Eva Teba.

En aquest taller treballareu algunes de les Claus antropològiques que il·luminen la tasca de la figura de l’acompanyant espiritual als centre educatius escolars. Centrant-vos fonamentalment en les psicodinàmiques individuals, és a dir, en el conjunt de forces motivacionals que actuen a l’interior de la persona. Tot això situat en una perspectiva amplia de l’antropologia de la vocació cristiana i pensant en l’acompanyament espiritual dins les escoles religioses, que és lo que marca el valor afegit dels nostres centres en l’educació integral de la persona humana. 

Tallerista: Eugeni Rodríguez.

Des de les Pràctiques Restauratives pensam que si fomentam bones relacions en el grup  i sentiment de comunitat, prevenim molts de conflictes i malestar en el grup. En aquest taller practicareu  els cercles de diàleg donat que s’ha demostrat que l’ús habitual de cercles afavoreix les connexions entre les persones que formen part d’un grup; augmenta el sentiment de pertinença; redueix la disrupció, l’assetjament, i millora l’aprenentatge d’habilitats emocionals i socials.” 

Tallerista: Candi Enciso.

Aquest taller introductori pretén mostrar als professionals de l’ensenyament com, a través d’eines i recursos basats en mindfulness, és possible aconseguir una gestió més resilient dels símptomes relacionats amb l’estrès. A més, reflexionarem sobre com mindfulness permet reforçar tota una sèrie de qualitats i actituds necessàries per a l’exercici de la labor docent, com a atenció, paciència, curiositat, empatia, amabilitat i presència. Tot això, sense deixar d’esmentar l’evidència científica sobre els beneficis que reporta la seva pràctica en la infància i adolescència.

Tallerista: Andreea Caruntu.

TINGUES CURA DE TU MATEIX

Tallerista: Elena Manrique

DINÀMIQUES DE COHESIÓ D'EQUIPS DOCENTS

Tallerista: Eva Teba

LA FIGURA DE L'ACOMPANYANT ESPIRITUAL A L'ESCOLA

Tallerista: Eugeni Rodríguez

"CREAM ENTORNS SEGURS D'APRENENTATGE AMB LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES"

Tallerista: Candi Enciso

MINDFULNESS PER A PROFESSIONALS DE L'ENSENYAMENT

Tallerista: Andreea Caruntu

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante