Títol d’Expert Universitari en Pastoral Educativa 2018-2020

Pensau que encara estau a temps per a inscriurer-vos al Títol d’Expert Universitari en Pastoral Educativa, 2018-2020. Tota la informació a la nostra web, amb full d’inscripció inclòs. Però ja ho sabeu, de totes formes, també contactant amb ECIB, pastoral@ecib.info, tel. 971 799 406. Recordau que vos podeu inscriure fins el dia 12 de setembre d’enguany.díptic E. UNIVERSITARI PASTORAL EDUCATIVAFull inscripció