PREMI ESCOLA CATÒLICA de les Illes Balears i Editorial Santillana V Premi a la Innovació i les Bones Pràctiques de Pastoral Escolar

Escola Catòlica de les Illes Balears i Editorial Santillana Illes Balears convoquen el«V Premi a la Innovació i les Bones Pràctiques de Pastoral Escolar». Hi poden participar els centres associats a Escola Catòlica de les Illes Balears.

CATEGORIES

El treball presentat, individualment o en equip, ha de pertànyer a una de les següents categories:

ü  Categoria A: Activitats puntuals innovadores, recursos i materials didàctics confeccionats per a l’animació de determinades          celebracions de la pastoral escolar.

ü  Categoria B: Projectes innovadors (amb recursos i materials didàctics) d’animació pastoral del centre.

 

TERMINI MÀXIM PER ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ:

DIA 26 DE GENER DE 2018

ANIMAU-VOS A PARTICIPAR. AMB INICIATIVES COM AQUESTA POSAM EN VALOR I FEIM PÚBLIQUES LES BONES PRÀCTIQUES DE PASTORAL ESCOLAR QUE S’ESTAN REALITZANT ALS NOSTRES CENTRES, ACTIVITATS I PROJECTES QUE FORMEN PART DE L’ADN DE LES NOSTRES ESCOLES I QUE NO SEMPRE SÓN CONEGUTS I RECONEGUTS.

           firma pedagògica