Junta directiva

President:

Bernat J. Alemany Ramis
DNI. 42965272-F
Isabel II, 114 ACC. 07100 Sóller.

Tel. 971630497 – Fax. 971634646
E-Mail: presidencia@ecib.info
Col. Sagrats Cors

Vice-Presidenta:

Margalida Moyà Pons
DNI. 41374654-T
Pablo Iglesias, 4. 07004 Palma

Tel. 971756514        Fax. 971295354
E-Mail: centre@arcangelsantrafel.com
Col. Arcàngel Sant Rafel

Tresorer:

Antoni Ribot Rosselló

DNI. 42950195-H

Sant Joan de la Creu, 58. 07198 Palma.

Tel. 971426001 – Fax. 971429082

E-Mail: saabadpm@planalfa.es

Col. S. Antoni Abat

Vocals:

Margalida Llabrés Botellas

DNI. 41241797-Z

Guillem Galmés, 38. 07004 Palma

Tel. 971751859 – Fax. 971753844

E-Mail: jmariapm@planalfa.es

Col. Jesús Maria

Tomeu Pont Parera

DNI. 78200952-D

Ramon Llull, 1. 07001 Palma

Tel. 971716111        Fax. 971711886

E-Mail: tomeupont@santfrancesc.net

Col. Sant Francesc

Guillem Crespí Sastre

DNI.  43114903 -T

Major, 28. 07500 Manacor

Tel. 971844 280       Fax. 971843 108

E-Mail: gcrespisastre@gmail.com

Col. S. Francesc d’Assis

Joana Mª Cunill

DNI. 43004638C

Camí de Son Rapinya, 29.07013 Palma.

Tel. 971606391 – Fax. 971606381

E-Mail: direccionred@lasallevp.es

Col. La Salle

Mª del Carmen Polo Sánchez

DNI. 46309298V

Tel. 971550525 – Fax. 971555069

E-Mail: carmenpolo@purezademaria.com

Col. Pureza de María

Gemma Cardona Soley

DNI. 46223759-S

Pare Antoni Oliver, 4. 07014 Palma.

Tel. 971734645 – Fax. 971287976

E-Mail: dirtitular@sagratcor.fecib.net

Col. Sagrat Cor – FECIB

 

Vicari Episcopal per l’Educació

Miquel Gual Tortella

DNI. 78180990-B

Tel. 609641996

E-mail: mgualtortella@gmail.com

Col. Diocesans de Mallorca

Delegat de Menorca:

 

Delegat d’Eivissa i Formentera:

Juan Luis Cerdá

DNI. 41456803-Q

Av. d’Ignasi Wallis, s/n. 07800 Eivissa

Tel. 971315424        Fax. 971316767

E-Mail: sreal@planalfa.es

Col. Sa Real

Secretari General:

Miquel Balle Palou

DNI. 42952411-A

C/ Vent,10. 07300 Inca

Tel. 971500100 – Fax. 971881089

E-Mail: secgral@ecib.info

Col. Beat Ramon Llull