Junta directiva

Presidenta:

Gemma Cardona Soley

Pare Antoni Oliver, 4. 07014 Palma.

Tel. 971734645 – Fax. 971287976

E-Mail: presidencia@ecib.info

Col. Sagrat Cor – FECIB

Vice-Presidenta:

Margalida Moyà Pons
Pablo Iglesias, 4. 07004 Palma

Tel. 971756514        Fax. 971295354
E-Mail: centre@arcangelsantrafel.com
Col. Arcàngel Sant Rafel

Secretari General:

Miquel Balle Palou C/Vent,10. 07300 Inca

Tel. 971500100 – Fax. 971881089

E-Mail: secgral@ecib.info

Col. Beat Ramon Llull

Vocals:

Margalida Llabrés BotellasGuillem Galmés, 38. 07004 Palma

Tel. 971751859 – Fax. 971753844

E-Mail: jmariapm@planalfa.es

Col. Jesús Maria

Antoni Vives
Adreça

Tel.         Fax.

E-Mail: –

Col. –

Guillem Crespí Sastre

Major, 28. 07500 Manacor

Tel. 971844 280       Fax. 971843 108

E-Mail: gcrespisastre@gmail.com

Col. S. Francesc d’Assis

Joana Mª Cunill

Camí de Son Rapinya, 29.07013 Palma.

Tel. 971606391 – Fax. 971606381

E-Mail: direccionred@lasallevp.es

Col. La Salle

Mª del Carmen Polo Sánchez

Tel. 971550525 – Fax. 971555069

E-Mail: carmenpolo@purezademaria.com

Col. Pureza de María

Antoni Salvà
Adreça

Tel. – Fax.

E-Mail:

Col.

 

 

———————

Delegat de Menorca:

Oscar Mercadal
Vassallo,123-125.Maó.

Tel. 971356115 Fax.971356319

E-Mail: oscarmercadal@lasallevp.es

Col. La Salle Maó

—————

Vicari Episcopal per l’Educació

Miquel Gual Tortella

Tel. 609641996

E-mail: mgualtortella@gmail.com

Col. Diocesans de Mallorca