Junta directiva

Presidenta:

Gemma Cardona Soley

presidencia@ecib.info

Col. Sagrat Cor – FECIB

Vice-Presidenta:

Mª del Carmen Polo Sánchez

cpolo@pmaria.es

CESAG

Secretària General:

Llúcia Salleras Julià

secgral@ecib.info

Col. L’Assumpció. Binissalem.

Vocals:

Margalida Barceló Tomàs

margalidabarcelotomas@gmail.com

Col. Jesús Maria

Guillem Crespí Sastre

gerencia@sfassis.org

Centres S. Francesc d’Assís

Joana Mª Cunill

Mª Dolors García-Carpintero

md.gcla@gmail.com

Col. Pedro Póveda

Francisca Jofre Munar

fjofre@beatramonllull.org

Col. Beat Ramon Llull. Inca.

Margalida Moyà Pons

direccio@arcangelsantrafel.com

Col. Arcàngel Sant Rafel

Antoni Salvà

ajsalva@santjosepobrer.es

Col. Sant Josep Obrer