Gemma Cardona, Presidenta d’ECIB ha intervengut a la Comissió d’Educació del Parlament de les Illes Balears

 

Tot seguit podreu llegir el text de la intervenció que el dimecres, 31 de gener de 2018, ha fet la Presidenta d’ECIB en la seva compareixença a la Comissió d’Educació del Parlament de les Illes Balears. Recordem que la Cambra Autonómica Balear ha habilitat durant aquests dies un període extraordinari de sessions de la Comissió de Cultura, Educació i Esports per recaptar les compareixences previstes en el Pla de treball de la Ponència per a l’estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per ‘Illes per un Pacte Educatiu’.

Intervenció de Gemma Cardona, Presidenta d’ECIB a la Comissió d’Educació del Parlament de les Illes Balears 31 01 2018