Celebrada la XV Assemblea General d’ECIB

Al Col·legi Madre Alberta de Palma, aquest passat dia 24 d’abril de 2018, i amb l’assistència de la majoria de titulars i/o directors dels centres concertats d’ECIB de les quatre illes.

Gemma Cardona i Miquel Balle, Presidenta i Secretari General d’ECIB, en un moment de l’Assemblea.